Priser 2017

Spela tennis och padel i Sandared. Vi har tre tennisbanor inomhus och tre tennisbanor utomhus med keramiskt grus. Vår nya utomhusanläggning är en av Västsveriges finaste.

Vi har Sjuhärads första padelbana utomhus. Underlaget är konstgräs och ni är varmt välkomna att spela trendsporten i Sandared.

Det är samma priser för inne- och utebanor.

Medlem

Kategori Pris
A-tid kl 15:00-23:00 180 kr/timma
B-tid kl 07:00-15:00 140 kr/timma
Padel 300 kr/timma

Icke medlem

Kategori Pris
A-tid kl 15:00-23:00 200 kr/timma
B-tid kl 07:00-15:00 160 kr/timma
Padel 400 kr/timma

Juniorer

Kategori Pris
Medlem 50 kr/timma alla tider
Icke Medlem Se Icke medlem ovan

Superligan

Kategori Pris
Spel i superligan 100 kr/timma

Abonnemang

Kategori Pris
Vår 1/1 – 15/6 2650 kr/termin
Höst 15/8 – 31/12 2350 kr/termin
BOKA BANA

Klicka på knappen för att komma till bokningssystemet!