Priser

Priser2019-01-14T14:07:22+00:00

Priser 2019

Spela tennis och padel i Sandared. Vi har tre tennisbanor inomhus och tre tennisbanor utomhus med keramiskt grus. Vår nya utomhusanläggning är en av Västsveriges finaste.

Vi har Sjuhärads första padelbana utomhus. Underlaget är konstgräs och ni är varmt välkomna att spela trendsporten i Sandared.

Under sommaren sänker vi våra priser för både för tennis och padel. Priset för tennis är 150 kr/timma och priset för padel är 200 kr/timma. För att få spela till dessa förmånliga priser måste man vara medlem. För att kunna boka bana och bli medlem måste man registrera sig i vårt system MatchI och betala medlemsavgiften. Dessa priser gäller tom 31 augusti.

Banbokning medlem

Kategori Pris
A-tid kl 15:00-23:00 150 kr/timma (sommarpris)
B-tid kl 07:00-15:00 150 kr/timma (sommarpris)
Padel 100 kr/timma (vinterpris tom 28/2) & 200 kr/timma (sommarpris)

Banbokning ej medlem

Kategori Pris
A-tid kl 15:00-23:00 200 kr/timma
B-tid kl 07:00-15:00 160 kr/timma
Padel 100 kr/timma (vinterpris tom 28/2) & 400 kr/timma (sommarpris)

Juniorer

Kategori Pris
Medlem 50 kr/timma alla tider
Icke Medlem Se Icke medlem ovan

Superligan

Kategori Pris
Spel i superligan 100 kr/timma

Abonnemang

Kategori Pris
Vår 1/1 – 15/6 2650 kr/termin
Höst 15/8 – 31/12 2350 kr/termin

Medlemsskap

Kategori Pris
Senior 250 kr/år
Junior 150 kr/år
Stödmedlem junior 50 kr/år
BOKA BANA

Klicka på knappen för att komma till bokningssystemet!